Снежинки


Ці ведаеш ты мастакоў беларускага слова?

Пад час Тыдня дзіцячай кнігі прапануем табе, дружа, яшчэ раз успомніць выявы класікаў беларускай літаратуры. Хто перад табою Колас ці Купала? Мележ ці Гілевіч? Суаднясі партрэты з прозвішчамі пісьменнікаў.