Календарь знаменательных дат на МАЙ: 1 мая — Праздник труда; 1 мая — 100 лет со дня рождения В. Астафьева, российского писателя (1924-2001); 5 мая — Международный день борьбы за права инвалидов; 5 мая — Международный день печати; 6 мая — 120 лет со дня рождения П. Труса, белорусского поэта 9 мая — День Победы; 9 мая — 100 лет со дня рождения Б. Окуджавы, российского поэта, композитора, прозаика и сценариста (1924-1997); 10 мая — 100 лет со дня рождения российской поэтессы Ю. Друниной (1924-1991); 11 мая — 120 лет со дня рождения С. Дали, испанского художника-сюрреалиста, писателя (1904-1989); 12 мая — День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь; 15 мая — Международный день семьи; 18 мая — Международный день музеев; 20 мая — 225 лет со дня рождения французского писателя Оноре де Бальзака (1799-1850); 21 мая — 100 лет со дня рождения Б. Васильева, российского писателя, общественного деятеля (1924-2013) 24 мая — День славянской письменности и культуры; 25 мая — 120 лет со дня рождения А. Русака, белорусского поэта (1904-1987); 31 мая — Всемирный день без табака; 31 мая — 125 лет со дня рождения Л. Леонова, российского писателя (1899-1994).

10 апреля 2017

 ТЫДЗЕНЬ ДЗІЦЯЧАЙ КНІГІ Ў БІБЛІЯТЭЦЫ

 Вось і пачаўся наш штогодні Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі. Прысвечаны ён сёлета 500-годдзю беларускага кнігадруку. Напэўна, вы ведаеце, што першая ў свеце друкаваная кніга з’явілася ў Кітаі, называлася “Алмазная Сутра”, выдаў яе майстар Ван Чын у 868 годдзе (амаль 1150 год таму). 
 Тытул першага еўрапейскага тыпографа па праву належыць немцу Іагану Гутенбергу, які ў 1452 годдзе прыступіў да набору і друку “Бібліі”. Працаваў ён над кнігай амаль тры гады, а, калі яна выйшла з набору 23 лютага 1455 года, гэта  стала новай вехай развіцця для ўсяго свету. Пасля гэтага друкарні з’явіліся ва ўсіх вялікіх гарадах Еўропы. 
   Да канца XV стагоддзя ў 246 гарадах узнікла 1099 тыпаграфій, выпусцілі яны каля 40 тысяч кніг агульным тыражом больш за 10 млн. экзэмпляраў. Гэта было неверагодна. Раней на напісанне адной кнігі трацілася 5-7 гадоў, у лепшым выпадку тыраж быў не большы за адзін-два дзесяткі, вельмі дарагімі кнігамі карысталіся ў асноўным святары ці магнаты.

   Продкі беларусаў аднымі з першых у Еўропе атрымалі сваю друкаваную кнігу. Адбылося гэта дзякуючы дзейнасці таленавітага чалавека, доктара  з Полацка Францыску Скарыне. Менавіта  ён 6 жніўня 1517 года ў Празе выдаў першую сваю кнігу “Псалтыр”
Гэта падзея і адзначаецца як пачатак беларускага кнігадруку. За два гады, што Скарына працаваў у Празе, ён надрукаваў 23 ілюстраваныя біблейскія кнігі. Кнігі гэтыя ўнікальныя тым, што Скарына сам перакладаў тэксты на простую, зразумелую тагачасным чытачам мову. Кожную кнігу выдавец забяспечыў прадмовай, пасляслоўем, малюнкамі, якія выконваў сам. Імя Францыска Скарыны шануецца ва ўсім свеце, а асабліва ганарацца ім беларусы.